Smuteční řeč 


Jedna z nejtěžších chvil v životě nastává, když milovaný člověk navždy opustí tento svět. 

Vždy se jedná o velmi citlivou a diskrétní věc, která by měla být vnímavá vůči pozůstalým.

Pro smuteční řeč je velice těžké napsat několik slov, a člověk ani často neví, kde začít........


Smuteční řeč je vzdáním úcty zemřelému a jeho pozůstalým. Pokud si sami netroufáte na smuteční projev,  řečník je ten, který vám podá pomocnou ruku.

  Řečník - Ing. Marta Fuksová, Količín,

  email: mfuksova@seznam.cz


Doporučují se stručné proslovy, žádné životopisy. Řeč má být stručná a zapamatovatelná, vždyť zemřelého všichni zúčastnění znali. Osobní, srdečná a emocionální smuteční řeč přispívá k tomu, že si milovaného člověka pozůstalí živě vybaví a poslední rozloučení se stane jedinečným.

Smuteční řeč nemá svou specifickou délku, záleží na každém řečníkovi, jak dlouhý a procítěný proslov má v plánu vyjádřit. Měl by ale být přímý, jednoduchý a výstižný.

Smuteční řeč je vzdáním úcty zemřelému a jeho pozůstalým. Může být pronesena knězem, řečníkem krematoria či rodinou a přáteli. Smuteční řeč může být pronesena i více osobami.

Řečník přesně ví, jak má smuteční proslov vypadat. Pokud si sami netroufáte na smuteční projev, řečník je ten,  který vám podá pomocnou ruku.

Vzorová smuteční řeč by měla být věcná, citlivá a prostá. Může obsahovat životní filozofii a zkušenosti, které dokážou pozůstalé povzbudit do dalšího života. Smuteční řeč by měla být brána vážně, proto je zapotřebí zbavit se veškerých všeobecných a prázdných klišé. Vyzdvihuje zesnulého jako člověka, poukazuje na jeho přednosti a rekapituluje život, který žil. Posluchači jsou připraveni slyšet především pozitivní zprávy, proto by celkový obsah smuteční řeči měl být věnován pouze dobré stránce zesnulého.

Smuteční proslov, životopis si může rodina připravit i sama, projev pak může být více osobní.

Podklady pro  smuteční projev:

 • Jméno a příjmení,  zesnulého/zesnulé + rodné příjmení, věk
 • Datum a místo narození
 • Jména rodičů zesnulého/zesnulé
 • S kolika sourozenci zesnulý/zesnulá vyrůstal/a, popřípadě jména
 • Poslední zaměstnání
 • Jméno manžela/manželky, kolik let trvalo manželství
 • Pokud je vdovec/vdova, úmrtí manžela/manželky
 • Počet a jména dětí
 • Počet a jména vnoučat
 • Počet a jména pravnoučat
 • Povahové rysy
 • Zájmy, záliby
 • Zvláštní poděkování rodiny někomu (například za péči)
 • Se zesnulým/zesnulou se loučí