PRO POZŮSTALÉ


Sjednání pohřbu

Vážení pozůstalí, záleží pouze na Vás, kterou pohřební službu si v této těžké životní chvíli zvolíte. Holešovská pohřební služba Martin Maránek s dlouholetou tradicí v oblasti pohřebnictví nabízí profesionální služby.
Pohřební služba je připravena usnadnit Vám bolestnou situaci, spojenou se ztrátou blízkého člověka.

 • Ke sjednání pohřbení se můžete předem telefonicky  domluvit .  Tel.: +420 605 290 183
 • Na naší pobočce POHŘEBNÍ SLUŽBA - MARTIN MARIÁNEK,  nám. Dr. E. Beneše 16/54, 769 01 Holešov se Vám budeme plně věnovat s přípravou pohřbu.

Co si vzít s sebou

K vlastnímu projednání pohřbení s sebou prosím doneste následující:

 • Doklady
  • svůj občanský průkaz - pro ověření Vaší identifikace jako vypravitele pohřbení
  • občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
  • rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici), oddací list v případě, že žije manžel nebo manželka zesnulé osoby
  • kartu zdravotní pojišťovny zesnulého (vyřídíme její odhlášení)
  • cestovní pas a vojenskou knížku (pokud jsou k dispozici)
   Doklady zesnulého jsou předány na příslušný matriční úřad (dle místa úmrtí) k vyřízení úmrtního listu (doklad prokazující úmrtí osoby - pro další jednání s úřady a institucemi).
  • Oblečení pro zesnulou osobu
  • fotografii zesnulé osoby pro výrobu parte

Co všechno se projednává?

 • Varianta pohřbení - kremace, pohřbení do hrobu/hrobky
 • Sestavení vlastního smutečního oznámení - parte
  Parte je chápáno jako oznámení o úmrtí osoby a zároveň slouží jako forma pozvání na smuteční obřad, popřípadě jako oznámení o nekonání smutečního obřadu či konání pouze privátního rozloučení v úzkém rodinném kruhu. Parte sestavujeme dle Vašeho přání pomocí profesionálního grafického programu a používáme velký výběr smutečních tiskovin. Tisk provádíme na kvalitních tiskárnách zaručujících i náročné zpracování fotografií.
 • Výběr rakve
  vhodnost dle varianty pohřbení -"do hrobu", "do hrobky", "kremační", designové rakve, nadměrné rakve
 • Při sjednání pohřbení rovnou zajistíme i výrobu květinových darů, proto je dobré, aby se pozůstalí domluvili na formě (typ vazby - věnec, žardiniéra, kytice...) cenové relaci a nápisech na stuhy. Při hromadné realizaci může květinářka zaručit sladěnost a harmonizaci celé květinové výzdoby.
 • Sestavení pořadu smutečního obřadu
  (pokyny k průběhu smutečního rozloučení, seznámení se s provozním řádem obřadní síně, sestavení pořadu obřadu - dle volby mluveného slova, skladeb, účasti církve apod.)
 • Výběr hudby...
  Nedílnou součástí každého smutečního obřadu je hudba. Je pouze na Vaší volbě zda se rozhodnete pro hudbu reprodukovanou či "živou" a pro jaký žánr se přikloníte.


Pro doplnění smutečního rozloučení nabízíme služby našich řečníků.

 • Smuteční řeč - slohově nejobsáhlejší forma mluveného slova, může popisovat celý život zesnulého nebo jen jeho části či vztah ke konkrétním osobám nebo jeho zálibám... Dotazník pro sestavení smutečního projevu (rozloučení/řeči)
 • Rozloučení - méně obsáhlé než řeč, shrnutí rodinných vztahů, poděkování manžele za společný život, dětí za výchovu apod.
 • Báseň - vhodné doplnění mezi hudebními skladbami
 • Poděkování - poděkování pozůstalých za účast na pohřbu/obřadu a květinové dary ústy řečníka

              více v sekci: SMUTEČNÍ ŘEČ


Nárok na uvolnění z práce

 • Při vyřizování pohřbení a účasti na něm máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy (více na stránce Ze zákonů)
 • tři dny - při úmrtí manžela, druha nebo dítěte (dva dny na projednání a jeden na účast)
 • dva dny - při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti (jeden den na projednání a jeden den na účast)
 • Potvrzení, které předložíte zaměstnavateli, Vám vystavíme u nás