NAŠE SLUŽBY:

  • Poradenství se smutečním obřadem
  • Převozy zesnulých v celé republice i ze zahraničí
  • Obřady ve smuteční síni i v kostele
  • Pohřby žehem, do země, s obřadem i bez obřadu
  • Výběr rakví, ozdobných / plastových, hliníkových a měděných/ obalů na urny včetně štítků s nápisem
  • Tisk smutečního oznámení
  • Zajištění smutečního řečníka
  • Zajištění kněze, květinových darů, živé i reprodukované hudby
  • Provádíme oblékání a úpravu zemřelých
  • Organizujeme obřad při vsypu popela na vsypové loučce na hřbitově


Smuteční rozloučení

Většinou se smuteční obřady konají v obřadních síních krematorií nebo v kostelech. Obřad může být pojat v čistě civilní - občanské formě nebo může obsahovat církevní zvyklosti a to jak v kostelích, tak i v obřadních síních (přístup všech registrovaných církví). Volba místa konání smutečního obřadu se odvíjí především od rodinných zvyklostí, náboženského cítění a náboženské příslušnosti a v neposlední řadě od přání zesnulého. Smuteční obřad se může konat s přístupem široké veřejnosti, ale i pouze v čistě privátní formě, kdy se jej účastní pouze úzký okruh nejbližších - rozloučení v úzkém rodinném kruhu.

Samotný obřad je sestaven dle přání pozůstalých nebo na základě projevené vůle zesnulého z mluveného slova a hudby (živé či reprodukované - aktuální seznam reprodukované hudby).