Kontakty


           Holešovská pohřební

                   služba s.r.o.

            MARTIN MARIÁNEK


nám. Dr. E. Beneše 16/54,

769 01 Holešov


NONSTOP - 605 290 183

                          606 025 379

www.pohrebni-sluzba-marianek .cz

email:

holesovskapohrebnisluzba@seznam.cz


řečník -  Ing. Marta Fuksová MPA

 725 879 326, mfuksova@seznam.cz